Meteen naar de inhoud

Privacy Policy - All Assistance Agency bvba

Privacyverklaring
Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die All Assistance Agency (hierna: “A.A.A.”) verwerkt van haar websitebezoekers. Indien je een formulier invult op onze website of om andere reden persoonsgegevens aan A.A.A. verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen.

Verantwoordelijke voor verwerking persoonsgegevens
All Assistance Agency BVBA, Crutzenstraat 70, 3511 Hasselt, België  –  BE 0466.686.401

Welke gegevens verwerkt A.A.A en voor welk doel?
Om onze website en de gebruikservaring ervan te verbeteren, verzamelen we informatie zoals het type browser, IP-adres, bezochte pagina’s en aantal keren dat er geklikt werd. Die gegevens verkrijgen we via Google Analytics en cookies.

1. Info- of offerteaanvraag
Verstrek je ons zelf gegevens via ons info- of offerteformulier?
Dan slaan wij die in een beveiligde omgeving op. We kunnen ze vervolgens gebruiken om:
– jouw vraag te beantwoorden
– jouw bestelling te verwerken
– je onze e-nieuwsbrief te bezorgen
– je bij gelegenheid van belangrijk nieuws op de hoogte te brengen hiervan
Je kan je om op het even welk moment, kosteloos en op verzoek, verzetten tegen het gebruik van jouw gegevens.

2. Inschrijvingsformulier
Verstrek je ons als personeelslid zelf gegevens via ons inschrijvingsformulier?
Dan slaan wij die in een beveiligde omgeving op. We kunnen ze vervolgens gebruiken om:
– opdrachten aan te bieden volgens het profiel dat je doorgeeft via ons inschrijvingsformulier (woonplaats, ervaring/competenties, talenkennis, …). Deze job-opdrachten kunnen door ons gecommuniceerd worden via telefoon, sms, e-mail, besloten groep op social media of planningsapp.
– jouw arbeidscontracten op te maken
– jouw naam, gsm-nummer en woonplaats door te geven aan jouw collega’s zodat je kan afspreken om te carpoolen
– jouw naam en gsm-nummer door te geven aan klanten waar je voor werkt zodat zij je kunnen contacteren indien dat nodig blijkt voor, tijdens of na een opdracht
– jouw loon te betalen

3. Nieuwsbrief: in- en uitschrijving
Verstrek je ons zelf gegevens door je gratis in te schrijven op onze e-nieuwsbrief?
Dan slaan wij die in een beveiligde omgeving op. We gebruiken ze vervolgens alleen om:
– jou e-nieuwsbrieven of blog-berichten te bezorgen per e-mail.
– jou, incidenteel, van een uitzonderlijk aanbod of een nieuwe dienst op de hoogte te brengen
Je kan je op elk moment weer uitschrijven. Je hebt hiervoor alleen het e-mailadres nodig, waarop je onze e-nieuwsbrief ontvangt. Op elke nieuwsbrief vind je een uitschrijflink.

Derden
Personeelsgegevens die nodig zijn voor de inplanning en verloning van medewerkers worden in de desbetreffende softwarepakketten van onze leveranciers ingegeven. Wij eisen dat al onze leveranciers GDPR compliant zijn.
Namen en e-mailadressen die we gebruiken voor het versturen van onze nieuwsbrief, geven we door aan de firma waarmee we deze e-mailings versturen.
Verder verstrekken wij nooit gegevens aan derden, tenzij een gerechtelijk bevel ons hiertoe zou dwingen.

Bescherming gegevens
Ter bescherming van jouw persoonsgegevens heeft A.A.A. passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Jouw gegevens worden op een veilige manier bewaard op een interne server. Er wordt van deze gegevens op regelmatige basis een back-up gemaakt. Alle data is beschermd via een firewall en enkel toegankelijk voor bevoegde medewerkers van A.A.A.

Bewaartermijn
Personeelsgegevens worden door ons verwerkt en bewaard zo lang als iemand actief is bij A.A.A.
Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd tenzij er een wettelijke plicht is om bepaalde gegevens langer te bewaren. Documenten en/of gegevens die we van de wetgever moeten bewaren (bv. belastingfiches, loondocumenten, arbeidscontracten) worden bewaard volgende de wettelijke termijnen en vervolgens vernietigd.
Gegevens van klanten en hun contactpersonen worden bewaard zolang nodig om de gevraagde diensten aan jou te leveren en een vlotte dienstverlening te kunnen garanderen. Aansluitend worden de gegevens vernietigd tenzij er een wettelijke plicht is bepaalde gegevens langer te bewaren. Documenten en/of gegevens die we van de wetgever moeten bewaren (bv. facturen, btw-gegevens) worden bewaard volgende de wettelijke termijnen en vervolgens vernietigd.

Rechten van de gebruikers
Via het mailadres kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
A.A.A. zal je verzoek in behandeling nemen en je na ontvangst informeren over de stappen die we vervolgens ondernomen hebben.
Je hebt het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken. Je hebt het recht om de automatische profilering van jouw gegevens uit te schakelen.
Indien je klachten hebt over de wijze waarop A.A.A. je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen via . Je hebt ook steeds het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie wanneer je vindt dat jouw persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.
Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan

Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Wij zijn gerechtigd de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen zonder jou daarvan op de hoogte te stellen. Het doorvoeren van de wijziging op deze pagina is daarvoor afdoende. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.